HBD

ปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะ
เรื่องแรกคือเรียนป.โท จบซักที เรียนมาหกปี จนเกือบจะทิ้งไปแล้ว ผ่านการท้อใจสุดๆก็แล้วเป็นบาทเรียนบาทสำคัญของชีวิต

เรื่องสุขภาพ ปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีป่วยบ่อย น้ำหนักขึ้นเยอะ แย่เอาการ

เรื่องการเดินทางปีนี้รถสมบูรณ์สบายใจ แต่คงต้องเก็บงานเพิ่มอีกหลายจุด

image

แถมเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยมาก

image

การงาน สำคัญมาก รับงานสำคัญมาเยอะ

image

ท้าทายมาก รับงานใหม่ตามการปรับโครงสร้างของที่ office
และรับเพิ่มอีกเจ็ดแปดรายการ

ความตั้งใจในวันเกิดมีอยากได้คือ
ไม่อ้วน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s