ชีวิตเปลี่ยนไป เมื่อมี social network

/* มุมมองดังกล่าวข้างล่างนี้ เกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้พบ มา */

ถ้าจะพูดถึง social network ในตอนนี้ ถูกใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารอย่างมาก  ถ้ายังไม่รู้คืออะไร ก็ให้หาอ่านจาก นี่
ที่จะพูดถึงก็คือ เหตุการณ์บ้านเมืองเดือน เมษา และ พฤษภาคม 53 เมื่อเปรียบเทียบ กับ พฤษภาคม 35

อันนี้ประสบกับตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งสอง เหตุการณ์

เริ่มจาก พฤษภาคม 35

 1. สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ถูกปิดกั้นด้วย รัฐบาล
 2. มีการสื่อสาร ช่องทางใหม่ คือ ม๊อบ มือถือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มคนชั้นกลาง
  และอยู่ในพื้นที่ของ กทม ชั้นใน
 3. ในขณะเดียวกัน มี ช่องทางการสื่อสาร ทางวิทยุสมัครเล่น หรือ วอ. ดำ
  ซึ่งสามารถ รับฟังเครือข่ายช่องทาง เฉพาะกลุ่ม และดักฟัง ตำรวจ/ ทหารได้ ในกรณีรู้ช่องความถี่
 4. ทั้งมือถือและวอ.ดำ เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าว จากพื้นที่จริงนอกเหนือการปิดกััน

ผลคือ รัฐ แพ้

เมษา 53

 1. รัฐยังไม่ได้ปิดกั้น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ มากนัก
 2. มีการสื่อสาร ช่องทางใหม่ คือ social network
 3. การเข้าถึงข้อมูลการประทะเกิดขึ้น รวดเร็ว และ ง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้น
 4. เชื่อว่ามีผู้คนนับล้านติดตาม เหตุการณ์ การปะทะ ผ่าน Twitter และ Facebook ในคืนนั้น
 5. สำนักข่าว นำข้อมูล /รูปภาพ / คลิป จากการเผยแพร่ ใน social network เสนอในช่องทางปกติ

ผลคือ รัฐ แพ้

พฤษภาคม 53

 1. รัฐปิดกั้นการนำเสนอ ข่าวการชุมนุม โดยปิดช่องทางของ PTV และวิทยุชุมชน
 2. รัฐปิดกั้นสัญญาณมือถือ ทำให้การรายงานผ่าน social networkถูกจำกัดอยู่ในวงนักข่าวภาคสนาม
 3. ข้อมูลใน Twitter และ Facebook ส่วนใหญ่มาจากการนำเสนอข่าวภาคปกติ
 4. สำนักข่าว นำเสนอข้อมูลข่าว จาก ผู้สือข่าวภาคสนาม

ผลคือ รัฐชนะ

อาจจะสรุปได้ว่า การยึดกุม การสื่อสาร ควบคุม จำกัด เป็นปัจจัย ที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อการปฏิบัติการ
ดังนั้น การปฏิบัติการทางการเมืองและทหาร ในสมัยที่ social networkเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ของคนเมือง
ย่อมหมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อย่างชัดเจน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s