ปีใหม่

ตัวเอง
๑ ขอให้ขยันมากกว่านี้
๒ ขอให้มีความรับผิดชอบมากกว่านี้
๓ ขอให้สุขภาพแข็งแรง
๔ ขอให้เดินทางปลอดภัย
๕ ขอให้มีเงินติดกระเป๋าเยอะๆ
๖ ขอให้การงานไม่มีปัญหา

ครอบครัว
๑ ขอให้สุขภาพแข็งแรง
๒ ขอให้ชีวิตสุขสดใส
๓ ขอให้ไร้เรื่องทุกข์ใจ

คนรอบข้าง
๑ ขอให้บ่นน้อยลง
๒ ขอให้ฟังกูบ้าง
๓ ขอให้สุขภาพแข็งแรง
๔ ขอให้อารมณ์แจ่มใส

ประเทศไทย
๑ ขอให้ไม่มีข่าวร้าย
๒ ขอให้เศรษฐกิจดี
๓ ขอให้สามัคคี
๔ ขอให้ไม่มีน้ำท่วม
๕ ขอให้ไม่ร้อน/แล้ง
๖ ขอให้รถไม่ติด
๗ ขอให้บอลไทยไปบอลโลก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s