เพื่อน vs ความฝัน

เมื่อคืน ดูเป็นต่อ มีจุดนึงที่น่าคิด

ถ้าคุณมีเงินก้อนนึง เพื่อหวังว่าจะทำความฝัน แต่ เพื่อนบังเอิญเดือดร้อนเงินจะโดนยึดบ้าน ต้องการเงินเท่ากับที่คุณมีเพื่อความฝัน

คุณจะทำอย่างไร ?

สำหรับผม เมื่อความฝัน ยังไม่สำเร็จ ก็ต้องทำต่อไป มันเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงให้มุ่งไปข้างหน้า
เมื่อเพื่อนเดือดร้อน แถมเดือดร้อนใน เรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัย สี่ เมื่อเทียบกับความฝันแล้ว น้ำหนักมันต่างกันเยอะ

ผมเลือก เพื่อน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s