นครปัตตานี

ช่วงนี้ คำๆ นี้อาจจะเป็นเรื่อง ท๊อปฮิต ไม่ว่าจะเป็นวงข้าว วงเหล้า วงน้ำชากาแฟก็ตามดังนี้ผมขอประมวลความคิดดังนี้

สำหรับ นครปัตตานี หรือชื่ออื่นใดที่ใกล้เคียงกันนี้ ไม่ใช่ว่าจะเริ่มกล่าวขึ้น มาในวันสองวัน แต่อาจจะกล่าวได้ว่า
แนวคิดเรื่องนี้เก่าแก่พอๆกับ แนวคิดขุดคอคอดกระ เลยทีเดียว แต่ประเด็นที่มันมีความสำคัญคือ
การเสนอข่าว หรือให้ข่าวถึงแนวคิดแบ่งแยกดินแดน และกระแสชาตินิยม

หากมองให้ดีแล้วนักวิชาการ นักการเมือง หรือบุคคลอื่นใด คงลืมเลือนเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่ 5
ในการผนวกแผ่นดินล้านนาเข้ากับสยาม โดยการสยุมพร แต่คนไทยกับเลือกที่จะลืมเลือนในข้อเท็จจริง
ว่า โดยเนื้อแท้แล้ว เชียงใหม่ กับ ปัตตานี ล้วนมีความยิ่งใหญ่ มาพร้อมๆกัน เพียงพอกับอำนาจของสยาม
แต่ต่างกันที่การเล่าเรื่อง ดังนั้น แนวคิดที่จะพัฒนาให้เกิดนครปัตตานี ให้เทียบเคียงกับนครเชียงใหม่

ย่อมมีความเป็นไปได้ เพราะหากมองโดยเนื้อแท้ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การให้การศึกษา และการมองข้อมูลรอบด้าน
อะไรเป็นเหตุ ให้ นักการเมืองหรือนักวิชาการเหล่านั้น ไม่คิดถึงการแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระ หรือผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของพม่า จีน หรือ ลาว เพราะจุดหนึ่งคือ นครเชียงใหม่มีความเจริญสูงกว่า เศรษฐกิจที่เหนือกว่ารัฐข้างเคียง

และรัฐไทย ซึ่งมีส่วนติดต่อกับ นครเชียงใหม่ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า ดังนั้น นครเชียงใหม่จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการพยายามให้เกิดการแบ่งแยกเป็นรัฐอิสระ

ด้วยเหตุนี้ หากมีการพัฒนาให้เกิดรัฐปัตตานี ย่อมเป็นผลดีกับ รัฐไทยมากกว่ามาเลเซีย อาจจะเห็นได้ถึง ข้อปัญหาทางสังคม
ที่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติอย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏในข่าวต่างประเทศอยู่เนืองๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s