เบื่อ

เบื่อ . . .

 1.  เบื่อกับหลักกู หลักคนอื่นผิดหมด
 2. เบื่อกับการส่อเสียดกระแทกแดกดัน
 3. เบื่อกับคำว่า สังคม
 4. เบื่อกับคำว่า ประชาชน
 5. เบื่อกับคำว่า ประชาธิปไตย
 6. เบื่อ Google Chrome 
 7. เบื่อ iPhone
 8. เบื่อ Apple
 9. เบื่อนักการเมือง
 10. เบื่อสี่อสารมวลชน
 11. เบื่อจราจร
 12. เบื่อการเลือกตั้งกรุงเทพฯ
 13. เบื่อตัวเอง
คนที่มีรายชื่อต่อไปนี้โปรด เขียนความเบื่อ ส่งต่ออีกสามคน Keng MK Plynoi
Advertisements

2 thoughts on “เบื่อ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s