ระยอง

กลับจากระยอง ยังไม่ได้ post รูปลง blog เลย เมื่อเรื่องยุ่งๆ ตลอด
การไประยอง คราวนี้ทำให้เป็นการฝึกถ่ายรูป ผมถ่ายรูปเยอะมาก เกือบ 1000 รูป ได้
ที่เอามา post นี้ ก็ตัดรูปบุคคล ออกไปเพื่อให้เป็นเรื่อง ส่วนตััวของเขาไป
การถ่ายผมเรียนรู้ข้อผิดพลาดนี้แล้วจะขอแก้ตัวในงานต่อไป
ถ้ายังไงก็โปรดแสดงความเห็นแนะนำไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ปล. ภาพทุกภาพอนุญาต ให้นำไปใช้ แต่ขอให้แจ้ง ใน comment blog นี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s