พระองค์จะทรงอยู่ในใจ ของชาวไทยตลอดไป

The image “https://i0.wp.com/www.king3.or.th/PATRONAGE/IMAGE/PR01Q40.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

พระกรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย
อันล้นพ้นจะสถิตอยู่ในใจเราชาวไทยตลอดกาล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s