Google Group Chat

ใน MSN คุณสามารถ สนทนา พร้อมๆ กันหลายคนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Google talk เมื่อก่อนไม่มี ณ บัดนี้ กูเกิล ภูมิใจเสนอบริการ สนทนา เป็นกลุ่ม ง่ายๆ เพียง ทำตามขั้นตอนดังนี้

1 เปิดการสนทนา กับใครก็ได้ใน รายชื่อของคุณ ใน Gmail ด้วย Browser

2 เริ่มการสนทนาแล้ว เลือกที่ Options ที่ปุ่มด้านซ้ายมือของหน้าต่าง

3 เลือก Group Chat

4 พิมพ์รายชื่อที่อยู่ ใน List
เท่านี้คุณกะสามารถคุยพร้อมกันหลายๆ คนได้แล้ว ณ บัดนี้

ที่มา:กูเกิล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s