มนุษย์

                      Born men are we all         and one,
Brown, black by the sun    cultured.
Knowledge can be won     alike.
Only the heart differs        from man to man.

โดย ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช

Advertisements

4 thoughts on “มนุษย์

 1. ฝูงชนกำเนิดคล้าย …….คลึงกัน
  ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ …..แผกบ้าง
  ความรู้อาจเรียนทัน …….กันหมด
  เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง ……..ห่อนแก้ฤาไหว

  พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕

  เท่จริงๆๆๆๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s