ปฏิญญามีนาคม (๑๕ มีนาคม)

ครับ ไม่ได้เขียนนาน ด้วยเหตุกลับบ้านและ งานกู้(ข้อมูล) ชาตินอน ตีสี่ตื่น แปดโมง มาสองวัน (จันทร์ กะ อังคาร)  โทรมเลยครับ ตัวเบาหวิว ดำรง ชีวิตอยู่ด้วย น้ำส้มคั้นแท้ๆ สองถุง ในตอนเช้า และกาแฟดำ ในตอนบ่าย เมื่อวานยอม กินข้าวเย็น แล้วซัด  XANAX 0.25 MG 2 เม็ด นอนตั้งแต่ 1 ทุ่ม ตื่นอีกที 8.28 น. ก็ยังไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่ควรรู้สึกว่า ร่างกายไม่สดชื่นเท่าที่ควร วันนี้ก็คงจะนอนดึกอีก ด้วยโครงการที่
ท่านหัวหน้ามอบหมายให้เขียนจำนวน 2.5 โครงการ ยังไม่ได้เขียน แต่ตอนนี้อีก ครึ่งโครงการขอให้
พี่ที่รับผิดชอบร่วมช่วยเขียนหน่อย ไม่ไหวแล้ว เดี๊ยวต้องทำ CD อีก 200 แผ่น ยังไม่ได้ทำต้นฉบับ
งานกู้(ข้อมูล) ชาติ ก็ยังไม่เสร็จ งานเขียน TOR ของอีกโครงการก็ยังไม่ทำ งานวันจันทร์ ก็ยังไม่ได้เตรียม ……………… – -“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s